Traditionellt arkitektkontor med varierande uppdrag.

 

 

Skolor: F-9 Skolor, gymnasium, högskolor i samarbete med stadionarkitekter.se

Bostäder: större fastigheter/bostäder.

Fastighetsutveckling: Detaljplan.

Hotell: /Fritidsanläggningar.

Hus: Fritidshus, Fjällstugor.och Villor.

Adresser:

 

Stockholm:

Renstiernas gata 12, 3 tr

116 28 Stockholm

 

Skåne:

Skrattmåsvägen 18

269 78 Torekov

 

Org.nr: 559079-1041

bg: 5155-4178

Kvalitets och ledningssystem enl. ISO

Ansvarsförsäkrad och Trygga firman avtalad.

 

Backup WesternDigital och Samsung.

 

Långt och pågående samarbete med stadionarkitekter.

Axel Rosenberg, ansvarig arkitekt / RosenbergArkitekter cv

ENERGI FRÅN SOL

Förutom traditionella arkitektuppdrag, undersöker vi marknaden på hur man kan använda sig av ny teknologi, solteknik, dagsljus mm,

-som skall kunna användas i projektet på ett ekonomiskt sätt och inte bara vara innovativt och ofta kostsamt.

 

Om möjlighet ges tidigt i projekteringen, att på ett nytt sätt, ta tillvara på solens kvaliteter och egenskaper,

är vinsten stor både ekonomiskt och arkitektoniskt.

Dvs bra för (alla) inblandade.

 

Många nya tekniker, produkter och funktioner kommer ständigt ut på marknaden, med solen i fokus.

tex genom användandet av SOLTUBER, BIPV eller CIGS * lösningar.

 

Traditionella, kristallina paneler utvecklas i snabb takt och effektuttaget ökar och insatsen minskar.

Det borgar för en god utveckling mot ett grönare tillvägagångssätt att generera elektricitet och

mot en mer ekonomisk möjlighet för allt fler att investera smart.

 

 

Transparans, färgkombinationer och möjlighet att leda kvalitativt dagsljus dit solljuset aldrig når,

öppnar för nya kreativa och innovativa lösningar inom byggnadskonsten.

 

RosenbergArkitekter har fått projektera för detta, med ett gott resultat och vi lägger nu stor vikt vid att

fortbilda oss inom den tekniken och tror mycket på den utvecklingen.

Som ett kul led av detta har vi även registrerat tesen"form follows sun" © hos PRV.

Den bygger vidare på gestaltningstesen " form follows function ", som myntades

av den amerikanske arkitekten Sullivan i slutet på 1800 talet.

*

SOLTUBER

Prismor på tak som leder dagsljus via reflekterande rör. Upp till 25 meter.

 

BIPV

Building-integrated photovoltaics (BIPV) are photovoltaic materials that are used to replace conventional building materials in

parts of the building envelope.

 

CIGS

A copper indium gallium selenide solar cell (or CIGS cell, sometimes CI(G)S or CIS cell) is a thin-film solar cell used to convert

sunlight into electric power.

 

Besöksadress

Renstiernas gata 12, 3 tr

116 28 Stockholm .

 

Söders Hantverkshus

Ingång till höger om Chokladfabriken, ta sen 3 trappor upp.

Dörr direkt till höger efter trappor.