Skolor
NF-9 SKOLA

Dahlhagen F- 9 Skola,  900 elever.


Projekt för SISAB, genom stadionarkitekter.

Arkitekter: Axel Rosenberg och Thomas Varhelyi.


Husbok:

En ljud och explosionssäkrad tegelmur tar upp fysiskt och visuellt buller från den hårt trafikerade Hanstavägen.

-den skyddar även den lilla skogsdungen i norr och den något eleverade skolgården.


Tankar om en skola, självförsörjande på el för värme och kyla tenderar dyka upp på ritbordet då och då.

En snedställd takkonstruktion med celler som går ner över österfasaden med rastrerade solfilm i de delar som skall fungera som fönsteröppningar utgör grunden för yta som skall ta tillvara solen och omvandla den energin till skolans behov med lagringsdepå utöver årets fattigare dagar. Modell under konstruktion. Cyklar laddas dagtid vid fasad av solceller. Kan även värma tillgänglig yta för isfri kommunikation.


Detta är bl.a konsekvenser av en närliggande brandfarlig depå.

Det är då krav på att inga entreer är tillåtna i fasad i explosionsriskområde.

Dock skall skall depån avecklas under kommande åren, och då är skolan förplanerad för att ändra planlösning och

kommer kunna ta upp entreer i anslutning till den nya planerad lokalgata som går längs med skolan.

Detta ger en väsentligt mer funktionell och tillgänglig skola.


Den tunga muren fungerar även som energibank och som tillsammans med solceller på tak genererar en

ekonomisk, hållbar och miljövänlig energi.


Schakt med direktanslutande wc-batteri, hiss och ljusa trapphus sörjer för en rationell kommunikation med fler funktioner samlade.


Entreplanet skiljer sig något från skolgården som ligger ca 1200 mm över.


Gradänger tar upp den sousterrainen genom funktioner såsom sittplatser i bibliotek, mediatek, musik, rörelse mm. i ett samlat entrètorg.


En fullskalig idrottshall planeras i anslutning till skolan.


Idrottshallen kommer kunna njyttas separat/ helger osv, med tillgång tillskolans kök matsal mm.

Planerad scenlösning med interaktiv anslutning till utomhus amfiteater genom öppning av idrottshalls sydgavel.

Medför förutom stor kvalitet av ökat användande för idrottsförvaltningen även utökad tillgänglig skolgårds yta.// Axelplan 900 planeras för förberedande klass, matsal, musik, mediatek, administration mm.

plan 1 1 - 3. i hemvister. NO-lab mm

plan 2 klass 4-6.

plan 3, högstadiet.