-sida under utveckling.

SOLLENTUNA, PLANERADE BOSTÄDER I NYTT PUNKTHUS OCH NYA TAKRADHUS.

 

Radhus på befintliga lamellhus. Projekt tillsammans med Tomas Kempe, stadionarkitekter.

Även ett punkthus, 19 våningar planeras införas i detaljplanen.

Genomgående radhus med terrasser.

Nya gemensamma parkytor för de boende samt egna trädgårdar för de befintliga lägenheterna i

lamellhusen på nedre plan.

 

 

SOLLENTUNA TOWNHOUSE, T1 T2.

 

 

LÄGENHETER OCH RADHUS I 2 PLAN. NYBYGGNATION PÅ TAKET AV BEF.LAMELLHUS I CENTRUM.

OM CA: 50 m2 och 100 m2.

 

GENOMGÅENDE PLANER MED TERRASSER OCH DRIVHUS.

2 -5 RUM.

 

 

 

© RosenbergArkitekter / Axel Rosenberg 201705

Modell liten terrass.

Utsikt över malmparken bort mot Kista Tower.

Sektion genom befintligt lamellhus och takradhus.

SOLLENTUNA TOWNHOUSE T2.

 

 

FASAD PÅ TUNG STOMME VIT PLÅTKASSETT

FURU/ASK OLJADE PARTIER TRÄINSLAG SKJUTDÖRR

3 DELAD KONSTRUKTION PER ENHET. KÖK/BADENHETER INT. TRAPP MM

SMÅ TERRASSER MED DRIVHUS I GLAS

LJUSGENOMSLÄPPLIG SOLVÄV MELLAN TERRASSER

ODLING UTOMHUS

BTG GOLV

SOL/INSYNS SYSTEM I 3 LAGER PÅ SKENA I VARIERANDE KULÖRER

ÅTERVINNING GEMENSAMT VATTENSYSTEM PER PAR.

SPEGELVÄNDA ENHETER VARIERAT MED RADHUS ENHETER T2.

 

TOWNHOUSE T4.

 

EXEMPEL 2ST 2OR.

I 2 PLAN. SAMMANKOPPLADE/SPEGELVÄNDA I SAMMA BEF.STATISKA KONSTRUKTIONSMODUL.

TAKOPTION MED SOLCELLSENHETER.

FASADLÄNGA MOT SÖDER, T1 OCH T2.

 

VARIERADE FASADER , OLIKA OPTIONER

BRUTNA, I LÄNGDRIKTNING SVAGT LUTANDE SADELTAK MED CENTRERAD RÄNNA I VARJE KONSTRUKTIONSFACK ANSLUTANDE TILL BEF. STOMME OM CC 6600.

 

 

 

© RosenbergArkitekter / Axel Rosenberg 201705

FASAD MOT OPPEGÅRDSSTRÅKET.

 

 

SEKTION

 

EXEMPEL SEKTION GENOM STORT RADHUS.

KVÄLLSBILD, RADHUS MOT TINGSVÄGEN.