Svanstein

SVANSTEIN, EN VILDMARK, ETT BERG OCH LIVSKVALITET.Den opåverkade naturen, upplevelser av Sveriges natur, jakt, fiske, skidåkning, hantverk mm när det är som bäst och inte exploaterat.


För att möta behovet av övernattningsmöjligheter vid berget

pullinki och genom detaljplanen Turtola 1.232, på uppdrag av Svanstein Resort AB,

presenteras här ett förslag om hur det kan ske stegvis i  etapper.Etapp 1 mål: Stugor/tomter:
DETALJPLAN:

Gällande redovisad Turtola 1.232.Förslag på fastighetsindelning av delområde.

Här exempel på tomter om ca 350 – 750 m2. 60% av area får bebyggas.I detta etappområde uppförs byggnader linjärt med samma godsidor som:

Västervända uteplatser och med utsikt över dalen från huvudrum.

Ger en stark arkitektonisk och samad effekt men går självklart att utifrån separata tomtstudier

utforma unikt.


Samtliga byggnader fås med separat egen uppfart i nära anslutning till plogad lokalgata.

Optioner med skotergarage, även för MTB cykel, kajak, mm


Lokal områdes servicegata går att utforma efter behov i vidare studie, och ansluta valfritt till lokalgata.


BYGGNADERNA FORMSPRÅK OCH MATERIALVAL:


Moderna arkitektur med stark anknytning till Svenk timmerbyggnadskonst, och utformad

planprincip med lappkåta och igloo som förebild.

Anknytning till lokala traditioner och utifrån en omarbetad, nedtonad  samisk färgskala, som går att använda i detaljer som skyddade entré vindfång eller tex fönsterbågar.


Går att utforma i 1, 1,5 och 2 plan.

Dvs från 50 m2 upp till 120 om så önskas.

4 – 10 sängplatser kan planläggas per byggnad.

Värmebehandlad, och eller tjärad mörkbrun liggande fjellpanel på tak och vägg.


Intressant alternativ:  Utföres i massivträkonstruktion.


Byggnader förberedda för stdlängder av panel med lämplig locklist vid skarv för reducerat spill

och ökad kavlitet /livslängd..

Öppen planlösning.

Option till trätak är ett växtbelagt tak.

Zinkplåt i avvattningsystem ev. skorstenstäcksidor.


Energieffektiva volymer med reducerad fasadyta.

Byggnader anpassas för jakt, fiske, friiluftsliv skidåkning mm, genom utarbetade planlösningar med smarta funktioner som upphängning, tork och materialval.

Optioner som tillval av skotergarage som även fungerar för kajakupphängning, mtb mm..

Mindre pentryn/kök

Centrala kaminer.


NYTT HOTELL.


Centrumbyggnad för sommar och vinteraktiviteter.

40 rum, uthyrning, restaurang mm.