Fritidshus Torekov 2014


Kontoret startade sin verksamhet 1999. Under årens lopp har jag parallellt varit anställd på olika arkitektkontor och skaffat mig nödvändig kunskap för att kunna driva ett projekt själv. 

Jag samarbetar med fler parter för att kunna driva olika storlekar och komplexitet

på projekt.


Jag har ritat skolor, permanentbostäder och fritidshus i snart 24 år.

Jag är utbildad på arkitektlinjen vid NTH i Norge och på KTH i Stockholm.

Jag har vidareutbildat mig inom 3D visualisering, solcellsteknik för byggnader och i miljöprojektering."Vi arbetar i den mån det går med cirkulär ekonomi för arkitekter och hoppas kunna bidra till en bättre miljö genom att minska utsläppen något med vårt sätt att projektera och att bidra till målsättningen om halvering och noll utsläpp enligt agenda 2030 och 2045"(cirkulär ekonomi)


-Bevarar befintliga miljöer, byggnader och och produkter i den mån det går.

-Välja material med låg klimatpåverkan.

-Satsa på kvalitet som håller längre.

-Flexibla lösningar. Energismarta lösningar med förnybar el.

-Återbruk, återvinning och förädling av befintliga produkter.

-Materialoptimera konstruktioner och minska spill.

-Minska transporter genom val av lokala producenter och lokal arbetsktraft.
Vi arbetar med alla typer av projekt.

Inredning av privata och offentliga miljöer.


Ny, till och ombyggnadsprojekt med energi, miljö och byggkvalitet i fokus.

Tidiga skisser, Bygglov och bygghandlingar.


Planarbeten

 

Tomtutveckling

 


Certifiering:


ISO ss, Kvalitetssystem, projektering.
3D BIM

Solstudier

Microstation, Autocad, Archicad, FZ VrayArkitekt Axel Rosenberg


utbildning:


Gymn: Naturvetenskaplig.
Högskola: Arkitektlinjen på KTH o NTH.

Vidare: Solenergi i byggnader LTH o Hamburg.

Miljöprojektering.