Fritidshus Torekov 2014


Kontoret startade sin verksamhet 1999.


Vi arbetar med alla typer av projekt.


Ny, till och ombyggnadsprojekt med energi, miljö och byggkvalitet i fokus.

Tidiga skisser, Bygglov och bygghandlingar.


3D visualisering, tomtanalyser och solstudier.

Arkitekt Axel Rosenberg


utbildning:


Gymn: Naturvetenskaplig.
Högskola: Arkitektlinjen på KTH o NTH.

Vidare: Solenergi i byggnader LTH o Hamburg.