Naturvetenskaplig.

Arkitekthögskolan vid NTH och KTH.

Solceller i byggnader. Lund och Hamburg, DE.