<< projekt / ny station för miljöhantering och ny lastkaj, stockholm.

 

En tillbyggnad till en Klassad befintlig skolbyggnad i enskede och som fick fint omnämnade: varsam arkitektur.