<< projekt / ny skola, stockholm, 1000 elever, F - 9 årskurs. 9093 m2/

utveckling utifrån detaljplanstudie /copyright RosenbergArkitekter 2021


Förskoleklass tom 9 e årskurs samt en ny gymnastikhall. Fördelat på 4 plan:

Förskola, matsal och administration på plan 1

Årsk. 1 - 3 på plan 1
Årsk. 4 - 6 på plan 3

Årsk. 7 - 9 på plan 4


Skolan har förbindelse med fullskalig idrottshall som kan samnyttjas vid större evenmang där matsal mm efterfrågas.

Idrotthallen fungarar även som dansstudio och har en scen för uppträdanden, avslutningar mm och 

som vätter mot intergrerade amfigradänger i lutningen på skolgården intill.


Solceller i lämpliga ytskikt genererar tillräckligt med el för att täcka skolans behov.

Akustiskt placerad och eleverad från befintligt trafikplan för kvalitativ utomhusmiljö på skolgård.


Snedställda prefabricerade fasadelement med tegel och trä i entreplan, upprepade längs hela fasaden,

'medför rationell, ekonomisk och arkitektonisk byggteknik. Teknik framtagen med serategel.


Det skapar ett intressant arkitektoniskt uttryck med vertikala ljusinsläpp, för extra morgonsol i klassrummen,


i tillägg till de tradionella fönsteröppningarna.                     

                 

copyright RosenbergArkitekter 2021,  utöver av SISAB beställd detaljplanehandling.

fasad /solcellselement i prefabricerade snedställda byggelement. copyright RosenbergArkitekter 2021

plan entre / copyright RosenbergArkitekter 2021