Sol

RA utför projektering av det senaste inom solenergi och teknik.


Vi utför solstudier i tidiga skeden.


Alltifrån en enkel 2D bild, över tex de 4a solstånden, redovisa hur skuggor/solytor genereras på/från enkla 3D husvolymer.

 

Till mer avanceradel där man generarar 3D animationer över solens gång vid en dag mellan

morgon och kväll.


Det är ett bra hjälpmedel för att kunna placera sitt projekt riktigt samt att se om det är rätt ljussatt.


Man kan följa solens gång exakt för de koordinater som tomten har.

Man kan se in i varje rum och avgöra hur ljust/mörkt det blir och om man vill ändra ljusöppning i fasad.


Det är ett bra verktyg då man villa hitta rätt läge för te.x uteplatsen eller vid trädgårdsplanering.


Animationen ovan är ett exempel på solens gång över ett dygn i juni, i Skåneregionen.


Adress


RosenbergArkitekter

Seglarvägen 13 b

181 62 Lidingö

Sweden

Copyright © RosenbergArkitekter 2022