Sekelskifte, funkis eller minimalism
solen är modern, oavsett byggstil.
2021 fångar ett modernt hus sin energi från solen, oavsett byggår eller stil på fastigheten.

Arkitekt Axel Rosenberg brinner för att fler ska förstå skönheten i solpaneler och låter gärna smart teknik möta estetiska lösningar.


Axel har arbetat som arkitekt i hela sitt yrkesverksamma liv och ser att detta är ett tankesätt som börjat etablera sig som en välkommen sanning hos de mer framåtlutade i branschen.

Detta gäller vid såväl nybyggnation som vid renovering – att passa på att tänka på de möjligheter till exempel solpaneler kan ge vid en takrenovering eller vid uppgraderingen av ett värmesystem.

Ett väldesignat och genomtänkt hus kommer att leva mycket längre och med lägre klimatpåverkan och  mindre kostnader än ett traditionellt hus, så enkelt är det!


Just utseendet på hus som förses med solpaneler är ett ämne som många har haft åsikter om. Många frågor som kommer in till Utellus handlar om hur man kan göra integrerade och eleganta sollösningar som passar husets arkitektur. Detta är ett område där Axel har en väldigt stark åsikt.


Vi måste ställa om, det är inget snack. Vi som jobbar som arkitekter måste se till att hitta balansen

mellan det estetiska och det tekniska, utan att det utesluter den utveckling som är lika självklar som livsviktig. I kommunen där jag bygger mitt fritidshus och ansökte om solcellstak sa detaljplanen att

endast skånskt lertegel får användas. Visst är det viktigt och riktigt att värna om vackra och

kulturbärande miljöer, men i det här fallet ansåg jag att dom hade fel.

Jag drev frågan vidare i kommunen och vann. Bygglovet godkändes och mina solceller är snart på plats,

fortsätter Axel.

 

 

Axel Rosenberg är inte bara en stor fantast av solen. Han är även arkitekt, ett av många yrken som möter nya utmaningar i omställningen till hållbarhet.


För mig är hållbarhet en självklarhet. Det handlar om allt från val av byggmaterial till energianvändande och uppvärmningsmetod. Men även det rent estetiska spelar roll. Nu finns möjligheten att förena och utnyttja ny teknik med traditionellt byggande – till en ekonomisk, spännande och nödvändig arkitektur, säger Axel Rosenberg, arkitekt och solförespråkare.

Funderar du på solceller?
Ta del av Axels fem tips:  1. Tveka inte. Bara gör det! Varje modernt hus, oavsett när det är byggt, bör ta till vara på möjligheten att producera sin egen el. Du är med och bidrar och du kommer att vara otroligt stolt över det.
  2. Panelerna kommer aldrig att bli osynliga. Men de utvecklas hela tiden och fler producenter börjar ta fram modeller som är lättare att intergrera i det arkitektoniska uttryck man söker i en fastighet. Se dem som en självklarhet och en tydlig signal till både dig själv och omgivningen att ni är med och skapar en hållbar energilösning.
  3. Välj paneler som passar ditt hus. Det finns olika färger och olika utföranden. De som är helt svarta blir mer diskreta och när man kompletterar med svarta fästen så skapas ger det ett lugnare och mer sammanhållet uttryck.
  4. Placera panelerna symmetriskt på huset för att få balans. I vissa fall kan en utbytt ventilationskanal göra hela skillnaden. Det finns vakuumventiler som kan ersätta ventilationskanalerna på husets tak.
  5. När allt är klart. Var stolt och njut. Ladda elbilen och ta den till affären utan dåligt samvete.  Tappa upp ett bad, rosta en skiva bröd och tacka solen för varmvattnet.

Adress


RosenbergArkitekter

Seglarvägen 13 b

181 62 Lidingö

Sweden

Copyright © RosenbergArkitekter 2022