Om RosenbergArkitekter


RA har under mer än 20 års tid, arbetat med främst arkitektur, hantverk och detaljer i fokus.

Jag jobbade flera år som snickare innan jag pluggade vidare till arkitekt.

Kombinationen är givande för bl.a resultatet.


Vi ritar fjällstugor, fritidshus, föreningslokaler, kontor, lokaler.

Vi ritar om och -tillbyggnader till alla projekt.

Vi arbetar även med större projekt som skolor, hotell och bostadsfastigheter.


Vi har under senare år utbildat oss inom användandet och projektering av solceller och av att intergrera "smartahus-teknik" i tidiga skeden.


Numera är vi även representerade i Skåne och har byggt upp ett kontaktnät av entreprenörer och etablerat en bra kontakt med kommunen.
/ Axel Rosenberg

ansvarig arkitekt