RosenbergArkitekter har under mer än 20 års tid , arbetat med främst arkitektur och funktionalitet i fokus.

Och nu med än mer moral och etik i centrum, då erfarenheten under årens lopp, visat sig att resultat, tidsåtgång och ekonomi, sviktar vid de flesta projekt. Ofta till nackdel för beställaren.

Vilket jag själv erfarit i fler projekt och nu avser styra upp.


Vi har arbetat även med större projekt som skolor och hyresfastigheter men också flertalet mindre, privata uppdrag, där vi lagt stor vikt vid dialog och detaljarbete.


Jag har stor byggnadstekninsk erfarenhet vilket underlättar avsevärt vid förfrågningar till byggare, så att man kan säkerställa bästa resultat, både ekonomiskt för privatpersonen samt utförandemässig samt väl beskrivet för byggaren, så att misstag och risken för utförandefel minimeras.


Jag har även under årens lopp utvecklat ett större intresse för en miljömedveten och ekonomisk inriktning av byggnation och därmed utbildat och förkovrat mig inom bl.a solceller och smart teknik för byggnader.


Numera är vi Skånebaserade och inriktar oss på projekt av de flesta slag.

RosenbergArkitekter ®  / 2020