mediatek

< < projekt /mediatek, Stockholm


Nytt mediatek, skola åk 4 - 9.

Intressant med soltuber som via ett prisma på taket leder ner tillräckligt med dagsljus enl. SS för skollokaler.

På kvällen tänds uppladdade LED slingor. Rationellt ekonomiskt och miljömässigt.

Lackerade akustikväggar med spårade paneler för ljudreduktion samt upphängning av skolprojekt.