SKOLA F - 9 ÅRSKURS, 1000 ELEVER.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE.


INITIALT UTFÖRD FÖR SISAB 2019 OCH AVVAKTANDE FÖR PROJEKTERING.

PRIVAT VILLA 2023 "dammsugarmunstycket"


I NULÄGET 50-60% CIRKULÄR OCH SJÄLVFÖRSÖRJANDE.

-DET KAN BLI MER MED LITE PILL, TRIM OCH UPPGRADERING.
RosenbergArkitekter

2023


KONTOR/OFFICE:


Mobil/Cell:

Mail: