Skiss ny skola, projekt för Norska staten. Utvecklingsskede.