RosenbergArkitekter



2023


RA har mest arbetat med projekt utomlands

(främst i Zürich, Oslo och Wengen) sen 2018 och är vilande i Sverge tills vidare men tar uppdrag här

vid tillfälle.  -HT 23 är vi Sverige och tar uppdrag här.


Vi har senaste tiden uppdaterat och koncentrerat kontorets kompetens kring framtidens boende, i alla dess former, och nyligen levererat bygghandlingar till 5 nya bostäder med smart teknologi, klassisk arkitektur och cirkulärt implementerande.


Vi har arbetslokaler både i Skåne och Stockholm.

Kontor/Office:


Mobil/Cell:

Mail:

Projekt:

FRAMTIDENS SKOLA, 

F - 9 ÅRSKURS, 1000 ELEVER.

FULLSKALIG IDROTTSHALL


SJÄLVFÖRSÖRJANDE (MEN ÄN SÅ LÄNGE BARA DELVIS CIRKULÄR)


INITIALT UTFÖRD FÖR SISAB 2018.

(då som enkel detaljplaneskiss)


VIDAREUTVECKLAD I DETTA UTFÖRANDE AV RosenbergArkitekter 2019-2022. AVVAKTANDE FÖR PROJEKTERING.




HIGHTECH VILLA I KLASSISK SKRUD


Traditionell villa i klassisk arkitektur med beprövat hantverk, sten och koppardetaljer, intergrerat med corten, solglastak, högenergi-väggar och fönster.


Slammad eller putsad tegelbyggd fenmur med in och utvändiga nischer för hyllplan eller planteringar. Murad spis med inb.energikassett. (se detalj)


Vinkällare, bibliotek och vinterträdgård med grästak.

Krydd och fruktträdgårdar i def. uterum.

Orangeri.






SÖDERFASAD 2


Slammad eller putsad tegelbyggd fenmur med utvändiga nischer för planteringar/spaljéer/belysning.



PLAN



FASAD MOT SÖDER


Principskiss genom huvudbyggnad till de små gårdarna mellan huvudvolymerna..



 


INTERIÖRSKISS


Sett från kök bort mot passage och vinterträdgård. Kökskryddor kan odlas i glasvägg mellan kök och vinterträdgård.

Isolerglas i tak och väggar gör att det är varmt och ljust året om.

Små smidesjärn luckor går att öppna till hyllplanen i glas.

Vinvägg som fylls på från stor vinkällare, i källare.



 


EXTERIÖRSKISS


Kryddträdgård med vattenpump och i direkt anslutning till orangeri och pergola 

med matbord under, för frukost och kvällar. 





DETALJ




PLAN HUS A






NY TEKNIKVILLA 2023.


I NULÄGET 50-60% CIRKULÄR OCH SJÄLVFÖRSÖRJANDE.

-DET KAN BLI MER MED LITE PILL, TRIM OCH UPPGRADERING

AV SYSTEMEN OCH LOGISTIKEN.





.....


,.

.

.

.

.





.

.


NYTT KEMILAB/SAL 2023, ENSKILDAGYMNASIET I STOCKHOLM.


Med accentuerade valv i primärfärger, med inspiration från lavar och mossor. Belysning: fritt hängande molekyler/atomer i varierande storlek.


Ett "fysiskt periodiskt system" på väggen ovan diskbänk med 118 små prover.

De dyraste i simulerade kopior...









FJÄLLSTUGA, RAMUNDBERGET 2023









GOLFKLUBB "Bunkern"


ÖNSKEMÅL FRÅN KUND:

VINDSKYDDAD UTEPLATS MED LUNCHMÖJLIGHET OCH UTSIKT -360 ° ÖVER BANAN.


Solpanel följer solens gång 360 på aluräls.







Registrerad 2014 hos PRV © RosenbergArkitekter




Digitala system


Backup direkt i moln.

Kvalitetssystem enl.ISO och SS

AutoCad

Revit

Microstation

Movievisualization of Architecture

Archicad

Form Z

3D Studio

Samtliga Adobe



Contact

Kontor/Office:


Mobil/Cell

Mail




Axel Rosenberg


Jag är utbildad arkitekt via arkitektutbildningen på NTH och KTH.

Jag är även vidareutbildad i solenergi för byggnader.


Jag tror på att man kan bidra till en lite bättre värld för alla genom vacker, hållbar och miljöbesparande byggnadskonst.


Detta genom beprövat hantverk, vackra detaljer, men också med användandet av ny teknik.


En bra byggd och vacker byggnad, överlever, vilket över tid är det mest miljövänliga.

Det ger även en merkvalitet och skapar många värden under tiden för både användare och förvaltare.








© RosenbergArkitekter 2023 ®